W Lublinie. Bieszczadzka Wyprawa.

Nasza „bieszczadzka wyprawa” dobiega końca. „Na deser” zostaje  jednak nam prawdziwa perełka – lubelska starówka. To chyba najpiękniejsze, z odwiedzanych przez nas podczas tego wyjazdu, pięknych miast. Oczywiście zamojska starówka jest architektonicznie doskonalsza, ale brakuje jej tej niesamowitej energii jaką kipi centrum Lublina. Czytaj dalej

Szydłów – polskie Carcassonne

Szydłów to malownicze miasteczko nieopodal Staszowa. Pierwsze wzmianki o nim sięgają  XII wieku, kiedy to jako wieś królewska, zostaje Szydłów wymieniony w akcie uposażenia kolegiaty Sandomierskiej.

Prawa miejskie otrzymał od króla Władysława Łokietka w 1329. Prawdziwy rozwój miasta związany jest z osobą Kazimierza Wielkiego. Za jego to sprawą miasto zostało otoczone  pierścieniem potężnych murów i powstał warowny zamek.  Z  trzech bram prowadzących niegdyś do Szydłowa do dziś zachowała się jedna – Krakowska.026 Jej górne kondygnacje zostały przebudowane w XVI wieku i zyskały renesansowe cechy stylowe. Mury obronne zachowały się na długości 700 metrów i są wyposażone w blanki i otwory strzelnicze. Do nich przylega dobrze zachowana ruina warownego zamku Kazimierza Wielkiego. Czytaj dalej