Jak przetrwać w Ciechocinku – 2

Szukając dalszych możliwości sensownego spędzenia czasu, trafiam do uroczej cerkiewki z końca XIX wieku. Jej powstanie wiąże się z napływem do kurortu rosyjskich gości wyznania prawosławnego. Dla nich to w 1894 roku górale kaukascy, według projektu Waldemara Feddersa, zbudowali z modrzewiowych bali niewielką świątynię, która otrzymała wezwanie św. Michała Archanioła.085 Czytaj dalej