Na cysterskim szlaku – Obra

Peregrynując śladami cystersów trafiamy do Obry. To tu właśnie,  w 1231 roku, Sędziwój z rodu Jeleńczyków ufundował klasztor, który za zgodą władz zakonu stał się opactwem. Mnisi przybyli doń z  Łekna prawdopodobnie jeszcze przed 1241 rokiem.

Obecny kościół wzniesiono w pierwszej połowie XVIII wieku według projektu  Jana Cantenazziego ( współautora cysterskiego kościoła w Przemęcie). Równocześnie stanął  dwór opacki a nieco później zabudowania klasztorne.

Wysadzana wiekowymi drzewami aleja prowadzi nas przed jasną fasadę późnobarokowego  kościoła , któremu patronują NMP i św Jakub Apostoł.

Jednonawowy budynek ozdobiony jest dwoma niskimi, przysadzistymi wieżami. Bez problemu wchodzimy do środka. Jasne wnętrze o żaglastym sklepieniu sprawia wrażenie większego, niż jest w istocie, za sprawą lekkiego rokokowego i wczesnoklasycystycznego  wyposażenia i kremowo- złotej kolorystyki.008

W centrum rokokowego ołtarza głównego umieszczony jest obraz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, dzieło Szymona Czechowicza. Symetryczne po obu bokach  malowidła znajdują się figury świętych Benedykta i Bernarda z Clairvaux. Całość wieńczy posąg świętego Jakuba. Czytaj dalej