Kościoły Grodziska Wielkopolskiego

Pokierowane przez tubylców trafiamy do lokaliku posiadającego piękny, ukwiecony ogródek. Ponieważ dzień jest ciepły i słoneczny decydujemy się tam przysiąść. Ku naszej radości w ofercie lokalu jest także kawa mrożona, której bardzo, ale to bardzo „nam się chciało”… Po kawie możemy kontynuować zwiedzanie miasta. Zaczynamy od, położonego nieopodal rynku, kościoła pod wezwaniem Jadwigi Śląskiej.  To najstarsza świątynia w mieście, więc udaje nam się „zgrać” położenie z chronologią. Czytaj dalej

Pobernardyński kościół św. Franciszka Serafickiego w Poznaniu

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia odwiedziłam poznański kościół pod wezwaniem św. Franciszka Serafickiego. Dlaczego właśnie ten? Głównie z powodu budowanej w nim co roku  szopki bożonarodzeniowej, uważanej za jedną z największych w Europie. Ale też trochę dlatego, iż w to Boże Narodzenie mija 562 rocznica przybycia braci bernardynów ( do których świątynia należała) do Poznania. No a poza tym  barokową, dwuwieżową fasadę kościoła uważam za jedną z najładniejszych w mieście. Czytaj dalej

Miasteczko z jeleniem w herbie – Złotów

Wizyta  (służbowa jak zazwyczaj) w Złotowie była niestety krótka.  Nie udało nam się zobaczyć wszystkiego co byśmy chciały. No ale trudno, tak bywa. Zawsze można mieć nadzieję, że będzie kolejna, podczas której”uzupełni się braki”. A jest co uzupełniać, bo mimo, że  Złotów był sukcesywnie rujnowany i palony przez Krzyżaków, Szwedów, wyniszczany przemarszami wojsk podczas wojen  północnej, sukcesyjnej i siedmioletniej oraz walkami o Wał Pomorski, zachowało się w nim sporo interesujących obiektów. Czytaj dalej

Sieraków

Kiedy zbyt długo pracujemy „stacjonarnie” zaczyna nas z Szefcią „nosić” i zaczynamy planować wyjazd.  Tym razem udałyśmy się do Sierakowa.

Po drodze zatrzymuje nas na chwilę kroczący przy drodze bocian i długi, murowany wiadukt kolejowy. Chwilę kontemplujemy ten sielski obrazek, obserwując zmagania ptaka ze schwytaną żabą. Po czym ruszamy dalej.W Sierakowie oprócz załatwienia spraw służbowych, chcemy zobaczyć zamek Opalińskich i kościół pod wezwaniem NMP Niepokalanie Poczętej. Na inne atrakcje nie wystarczy nam czasu…

Zaczynamy od zamku, a raczej od repliki jego południowego skrzydła, jako, że  autentyczny zamek prawie doszczętnie rozebrano w 1829 roku. To co oglądamy, to hipotetyczna wizja dawnej rezydencji… Ten nowy – stary zamek położony jest prześlicznie nad brzegiem malowniczej w tym miejscu Warty. Formę  ma skromną, nawiązującą raczej do dawniejszej, gotyckiej rezydencji Górków i Nałęczów niż do barokowej siedziby magnackiej Opalińskich.Nie chcę się o nim wypowiadać, bo nie jestem zwolenniczka jakichkolwiek rekonstrukcji „od podstaw”. Uważam, że takie przedsięwzięcia ( podobnie jak nowo zbudowany zamek Przemysła w Poznaniu) są pozbawione sensu…

Za to z daleka widoczny kościół pobernardyński jest jak najbardziej autentyczny.Można powiedzieć, że o ile doczesna rezydencja Opalińskich nie przetrwała próby czasu, o tyle ta wieczysta, ma się świetnie. Bo inicjatorowi budowy kościoła w 1619 roku, wojewodzie poznańskiemu, PiotrowiOpalińskiemu herbu Łodzia, przyświecał cel uczynienia z kościoła  gigantycznej nekropolii. Prace budowlane nad świątynią trwały 14 lat (1625 – 1639) i kierował nimi sam Krzysztof Bonadura Starszy, specjalnie „importowany” w tym celu z Włoch. Kościół w Sierakowie to jego pierwsza realizacja na terenie Polski.

Świątynia ma plan krzyża, który uważano za najodpowiedniejszy, dla funkcji jaką miała pełnić,  rodowego mauzoleum Opalińskich. Początkowo kościół, zgodnie z regułą bernardyńską  (temu zakonowi powierzono dbanie o doczesne szczątki i dusze Opalińskich) nie posiadał wież. Obecnie istniejące zostały ufundowane w 1740 roku przez, żonę króla Stanisława Leszczyńskiego, Katarzynę z Opalińskich, a ich  blaszane hełmy pochodzą z 1863 roku. Na południe od kościoła znajdowały się zabudowania klasztorne, które spłonęły w 1817. Ponieważ w 1819 nastąpiła kasata klasztoru, a kościół sprowadzono do rangi parafialnego, nie było potrzeby ich odbudowywać.

Wchodzimy do kruchty, z której przez kratę, możemy podziwiać wnętrze.  Daje  ono pojęcie o wielkości „ego” Opalińskich. Pod kopułą umieszczoną na skrzyżowaniu naw umieszczono  kartusze z herbami fundatorów i spokrewnionych z nimi rodami. Są tam Łodzia Opalińskich, Nałęcz Czarnkowskich, Leliwa Pileckich i Dąbrowa Kostków. W nawie, na pierwszy plan wybija się wczesnobarokowy ołtarz główny.Przebogata ornamentyka nie jest w stanie przyćmić umieszczonego w polu głównym obrazu „Zdjęcie z krzyża” pędzla flamandzkiego malarza Artusa Wolfforta.  Malowidło jest tak znakomite, że przez lata przypisywano je Rubensowi.

Niestety z kruchty nie widać fenomenalnych, intarsjowanych stalli, zaliczanych do najciekawszych osiągnięć  XVII wiecznego meblarstwa kościelnego . Po prawej stronie znajduje się ołtarz z wizerunkiem NMP, do którego podobno pozowała jedna z panien Opalińskich.

Nie sposób opisać całego, przebogatego wyposażenia,  to trzeba zobaczyć! Chciałabym jednak napisać o nagrobku Jana i Zofii z Czarnkowskich Opalińskich teściów  króla S. Leszczyńskiego.  Jak mówi tradycja, ufundowała go dziadkom  Maria Leszczyńska, królowa Francji. Marmurowy monument robi wrażenie.  Wykonany z wielobarwnych marmurów, ozdobiony licznymi rzezbami, daje pojęcie o zamożności rodu.

Jego dolną część flankują, wykute w białym alabastrze, posągi niewolników tureckich.  Strzegą tablicy z łacińską inskrypcją  głoszącą chwałę rodów Opalińskich, Czarnkowskich i Leszczyńskich. W górnej  części umieszczono portrety zmarłych i ich herby.

Niestety, z miejsca w którym stoimy, nie widać  dzieła Sebastiana Sali, czarno- białego nagrobka  Piotra Opalińskiego. Ale jest on reprodukowany w każdym podręczniku do historii sztuki jako sztandarowy przykład barokowego nagrobka możnowładcy.

W czasie II wojny światowej kościół zamieniono na magazyn ze sprzętem wojskowym. W 1945 roku, w obliczu nieuchronnej klęski, z Berlina przychodzi rozkaz, aby wysadzić wszystkie magazyny broni, by nie wpadła w ręce wroga.  Sierakowski komendant major Kuffus, w cywilu absolwent akademii sztuk pięknych i malarz, stanął przed dylematem. Żal mu było świątyni i nagromadzonych w niej dzieł sztuki, ale „Befehl ist Befehl”. By ocalić kościół nakazał wynieść  z niego wszystko i zniszczyć na wolnym placu.

Wychodzimy przed kościół i na chwilę przystajemy przy XVIII wiecznej bramie, która wiodła na teren klasztorny. W niszach ocalałego fragmentu muru umieszczono tablice upamiętniające bohaterów ziemi sierakowskiej:  powstańców, żołnierzy ZWZ, AK, II Korpusu, harcerzy Szarych Szeregów, księży i „zwykłych” mieszkańców regionu zabitych i pomordowanych w czasie powstań i wojen, Temu swoistemu panteonowi przewodzi motto zaczerpnięte  z tekstu  Jana Pawła II ” Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę.”

Dwory, pałace, kościoły ziemi śmigielskiej…

Jeżeli skręci się nieco z głównej szosy prowadzącej z Poznania do Leszna trafi się do Bronikowa, wsi  znanej już w końcu XIV wieku.

Początkowo należała ona do rodziny Bronikowskich, następnie, jako posag którejś z panien Bronikowskich, przeszła w ręce Zbyszewskich. Od 1841 roku wieś stała się własnością rodziny Forster, która wzniosła tam klasycystyczny dwór.

Piętrowy budynek wzniesiony na planie prostokąta  przekryty jest czterospadowym dachem. W centralnej części elewacji frontowej  umieszczony jest pozorny ryzalit poprzedzony gankiem wspartym na czterech filarach. Nad nim znajduje się taras otoczony balustradką. Piętro zwieńczone jest tympanonem z okrągłym okienkiem.021

Dwór stoi po środku parku krajobrazowego w który znajdują się wspaniałe okazy starodrzewu w tym piękne dęby i jesion. Bardzo długo budynek znajdował się w opłakanym stanie, dopiero niedawno przeszedł gruntowny remont a w jego murach znalazł siedzibę zespół szkół.017 Czytaj dalej