W Chodzieży. Domki tkaczy oraz nadjeziorne łazienki.

Do Chodzieży zaglądamy cyklicznie, ponieważ wzywają nas do tam obowiązki służbowe. Przy okazji każdej z wizyt staramy się  odwiedzić znane i lubiane przez nas punkty miasta (np. fajną piekarnię w pozostałościach dawnego zamku) ale także poznać nowe. Tym razem, za punkt honoru postanowiłyśmy odnaleźć „chodzieskie łazienki”, do których ostatnio nie udało nam się dotrzeć. Czytaj dalej