Rzym starożytny

Tytuł dzisiejszego postu jest nieco mylący. Bo w zasadzie całe miasto jest starożytne u podstaw. Rzym wyrósł na kulturze antycznej i nie da się przeprowadzić ścisłych podziałów chronologicznych pomiędzy poszczególnymi etapami jego rozbudowy. Wspominałam już niejednokrotnie, iż na fundamentach starych budowli wznoszono nowe, ze sporym wykorzystaniem fragmentów wcześniejszych. No cóż, starożytni Rzymianie, doskonali inżynierowie, wynalazcy łuku, kopuły, betonu wznosili budowle trwałe, konstrukcyjnie przemyślane i  z dobrych surowców. Dlatego też wiele z nich, choćby we fragmentach, przetrwało do dziś.

Czytaj dalej