Wolsztyn centrum

Jestem w Wolsztynie, mieście którego korzenie sięgają aż do kultury łużyckiej, gdyż już w tych czasach istniała tutaj osada ludzka, o czym świadczą znalezione na tym terenie naczynia gliniane. Jednak pierwsze dokumenty pochodzą z XII wieku i związane są z osadą założoną przez Cystersów z pobliskiej Obry. Miejscowość  rozwijała się głównie w oparciu o handel wełną i sukiennictwo.

W ciągu wieków miasto nawiedzały liczne klęski żywiołowe, pożary i epidemie.

II rozbiór Polski umieścił Wolsztyn w granicach państwa Pruskiego, co spowodowało jego degrengoladę jako ośrodka i zmieniło skład etniczny mieszkańców, ludność niemiecka trzykrotnie przewyższała liczbę mieszkańców polskich. Ta sytuacja uległa jeszcze nasileniu w połowie XIX wieku pod wpływem nasilających się nacisków germanizacyjnych. Za sprawą działalności Hakaty zmniejszył się stan posiadania ziemi w rękach polskich.

W czasie powstania Wielkopolskiego ośmiuset osobowy oddział powstańców opanował miasto i przejął nad nim kontrolę.058 Czytaj dalej