Na cysterskim szlaku cd. – Przemęt

Tropiąc pocysterskie ślady trafiamy do Przemętu. W tej niewielkiej wsi, leżącej w powiecie wolsztyńskim, znajduje się kolejny kościół tego zgromadzenia i pozostałości zabudowań klasztornych.

Zakonnicy w Przemęcie osiedlili się stosunkowo późno (początek XV w) przenosząc tu swą siedzibę z Wielenia Zaobrzańskiego,  za sprawą Władysława Jagiełły, który pozwolił cystersom wykupić zastawiony Przemęt,  a  przywilejem z 1409 przekazał miasto klasztorowi.

Budowa obecnej świątyni trwała prawie sto lat (1651 -1732), przy jej planach pracowali Jerzy  i Jan Catenazzi. W 1732  świątynia była gotowa i wyposażona, wieże pokryto hełmami,  ale już w  dziesięć lat później pożar strawił niemal doszczętnie kościół i budynki klasztorne.  Odbudowa nastąpiła dopiero na początku drugiej połowy XVIII wieku. Potężny huragan, jaki nawiedził Przemęt w 1792 roku strącił  z południowej wieży kościoła hełm, który odtworzono dopiero 1984 roku. Następne lata nie również nie były łaskawe dla cysterskiego konwentu. W 1835 roku władze pruskie zamknęły klasztor i nakazały rozebrać część klasztornych krużganków, a rok później dawna świątynia zakonna stała się kościołem parafialnym.

010 Czytaj dalej